Nepali Movie MUKTI Action movie based on crime story. Major Actors on the movie are  Dilip rayamajhi, Ganesh Upreti, Ranju Lamichhane, Subhash Gajurle, Rajan Maharjan, Nir…

Nepali full movies CHHAYA . In this movie we can see Dilip Rayamajhi, Usha Paudel, Saujanya Subba, Ganesh Uprety, Surbir Pandit, Bidha Karki, Raj Kumar Thapa, Dharmendra…

Nepali full movie Superstar .In this movie artists are  Bhuwan KC, Sushmita KC, Dilip Rayamajhi, Mithila sharma, Sushila Rayamajhi, Santosh Panta, Mukunda Shrestha, Surbir Pandit, Sabita Gurung,…