Dichhetij Cine Arts Presents  A Film By Tanka Lamsal Movie Prahar  .  In this movie we can see Rajesh Hamal, Biraj Bhatta, Rekha Thapa, Mukunda Shrestha, Ganesh Munal,…

Nepali full movie Superstar .In this movie artists are  Bhuwan KC, Sushmita KC, Dilip Rayamajhi, Mithila sharma, Sushila Rayamajhi, Santosh Panta, Mukunda Shrestha, Surbir Pandit, Sabita Gurung,…