Kamad Films P.Ltd Presents Nepali Film Shreeman .  In this movie we can see Kalyan Ghimire,Pujana Pradha,Nir Shah,Sunil Thapa,Pusparaj Purus,Rupa Khanal ETC. The movie produced by Kalyan Ghimire…

Nepali full movie JUNGE  .  In this movie artists are Lokendra Karki, Melina Manandhar, Ram Krishna Bajagain, Rajani Rana, Sunil Thapa, Ram Chandra Adhikari, Laxmi Giri, Ganesh…