Marshal Film Production Presents  .Madhu Kumar Shrestha's Bindaas  . Artist: Susma Karki,Ashok Phuyal,Sudan Dhital,Sushant Karki,Roshani Ghimire ,Madhu Shrestha etc. Cinematographer: Rajendra Sapkota , Editor: Dirgha Khadka , Music: Arjun…