Mata Pathibhara Films Presents  Khurpa  ,  Hasta Libang’s  film .Camera-man: Kumar Bakhati Action: Shankar Maharjan Editor: Prabin Dhakal Lyrics/Music: Niraj Nepal Choreographer: Govind Rai Graphics/VFX/Animation:…