Balami Films Entertainment Presents! Nepali Movie “THE FAMOUS” .  Song Title: Man paryo Vocal: Dipak Limbu, Chanda KC.  Music: Santosh Pragadh / Tanka Budathoki. Lyrics: Shankar Adhikari “Ghayal”…